Foretaksnavn FREDERIKKE M. MØLLER, FUGL FØNIKS REGRESJONSTERAPI
Registrert i Brønnøysundregistrene som enkeltpersonforetak
Organisasjonsnummer 992 901 764
Kontonr. 1254 05 37389 Cultura bank