Frederikke Møllers Fugl Føniks Regresjon

Alternativ behandling:
Regresjonsterapi, reise i tiden, samtale, drømmetydning, healing, hypnose, fjerning av fremmede energier fra personer, opplevelsesorientert terapi, parallelle liv og fjernhealing-regresjon

"Reise i tiden" og regresjonsterapi – likheter og forskjeller.

Felles for "reise i tiden" og regresjonsterapi:

Forutsetninger.
Du trenger ikke å tro på reinkarnasjon for å bli med på ’reise i tiden’ eller regresjonsterapi.
For å gå i regresjonsterapi holder det helt utmerket at du har fantasi – siden din fantasi alltid kommer fra deg - eller at du tror på at det finnes en slags kollektiv hukommelse som du har tilgang til når du er i en avslappet bevissthetstilstand.

Vi går gjennom et liv.

Du er i en lett avslappet bevissthetstilstand, er bevisst til stede både her og nå og i et tidligere her og nå på samme tid. Du snakker til meg og du husker hva du har fornemmet, sett, følt og sagt.

Du opplever det selv, du forteller meg, jeg bruker ikke synske evner. Jeg ber deg om å gå videre, men jeg vet ikke hvor du skal gå.

Du kan hente opp ressurser fra et tidligere liv eller tidligere i dette livet.
Du kan oppleve at huller i historien blir fylt opp og ny innsikt kommer i tiden etter reisen eller terapien.

Reise i tiden

Opptatt av tid og sted, navn - bevis

Kan føre til: Nytt perspektiv på liv og død – kanskje tro på reinkarnasjon – at det er mer mellom himmel og jord, positivt perspektiv – opplevelse av at det er mening med livet, at du er en del av noe større, ny forståelse for andre typer erfaringer, innlevelse/empati. Eller det fører til masse ny spørsmål, som kanskje er det som skal til for å bevege deg videre i dette livet.
Det kan føre til et nytt perspektiv på symptomer – vite hvorfor.
Kan endre/fjerne symptomer som bivirkning – siden det ikke er den bevisste hensikt med ’reise i tiden’.

Regresjonsterapi

Har som bevisst hensikt å belyse og endre en uønsket tanke, en følelse, et fysisk symptom eller en relasjon.

Ikke opptatt av hvor og når.
Kan endre selvbilde

I regresjonsterapi går du inn og endrer energien i en situasjon i din fortid og tar denne energien med deg videre.

Hvis symptomet er en opplevelse av energiløshet og vil terapien rette oppmerksomhet på situasjonen der du mistet energi.

Inngangen/broen i regresjonsterapi kan være en kroppsfornemmelse, en følelse, eller en tanke, eller det som faller naturlig i forhold til hva du vil arbeide med eller det som skal til for å få deg i en akkurat passe avslappet tilstand.
Startstedet ditt kan være midt i et liv. Terapeuten sørger for at klienten får fornemmet eller sett viktige situasjoner i hele det livet.
Det kan komme følelsesforløsninger underveis. Når vi har gått gjennom et liv begynner terapien ”etter døden”. I en verden utenfor tid og sted møter du alle personer som har vært viktige for deg på godt og ondt i det livet, du nettopp gikk gjennom.
Før eller etter går vi tilbake til traumatiske situasjoner for å endre energiene der og skape en ny fortid, som ikke var mulig da.

Jeg benytter terapeutiske metoder inspirert fra: Sjamanisme med kraftdyr, kroppsterapi, gestaltterapi, psykodrama, healing, fantasi, intuisjon, humor, hjelpere, engler, høyere/dypere bevissthet/selv, spirituelle guider, NLP, samtaleterapi, kommunikasjonstrening, Livet-mellom-livene erfaringer.

Det er i høy grad opp til klienten og hennes intuisjon hvilken slags hjelp vi bruker ved endring av situasjoner.
Det kan bli ganske fysisk aktivt og høylydt når vi går tilbake til traumatiske situasjoner. Du opplever å gjøre det den sjel i den kropp aldri kunne gjøre da.
Vi bruker hjelpemidler for å endre energien. Det er vanlig at klienten blir svært overrasket over styrken i brøl og slag og spark og latter som kommer opp hvis hun for eksempel tar inn et kraftdyr og gjør om situasjonen.

Det er felles for regresjonsterapeuter som har tatt den utdannelsen, som jeg har tatt. Alle har i tillegg erfaring med annet healingarbeid, og jobber litt forskjellig. Vi jobber også med å fjerne fremmede energier som har festet seg til personer.

Jeg har vært på internasjonal kongress i New Delhi for regresjonsterapeuter og plukkede der opp et par spesialiteter i tillegg: Parallelle liv og fjernhealing-regresjon.

Hva er det som skjer? Hvordan kan vi gå tilbake til ’et tidligere liv’?
Vi har forskjellige energifelter rundt oss. Det er vanlig å kalde disse aura. Det finns mange fine beskrivelser av hva som ligger i de forskjellige auralag.
Som jeg forstår det lagrer vi minner i disse energifelter og vi tar dem med oss når ”sjelen” eller energifeltene forlater den fysiske kroppen.
Teorien er da at sjelen vanligvis etter en tid i det vi kaller livet mellom livene – eller paradis om du vil – kommer tilbake til en ny kropp og da har med seg biter av disse minner.
Dette er ikke den eneste forklaringen, men en jeg liker godt nå.
Noen av disse minnene kjenner vi som uforklarlig eller intuitiv viten, som gjenkjennelse, som medfødt talent, som trygghet eller tillit til bestemte personer, eller at sansede opplevelser (syn, lukt, smak, berøring, hørsel) vekker gode følelser
Noen av disse minnene er til besvær.

Som sagt ar fantasi eller kollektiv hukommelse også utmerkede forklaringer – hvis du trenger forklaring.

Regresjonsterapi, personlige erfaringer, tro og tanker.

Medieomtale i Byavisa Tønsberg. (746.8 KB)